เสียงไร้สาย ระบบเสียงไร้สาย ย่านความถี่ 420.200MHz (ใช้ได้ถึงสิ้นปี 2563 ความถี่ใหม่ 430.225MHz) สำหรับเชื่อมโยงการกระจายเสียงตามสาย(หอกระจายข่าวไร้สาย) ในการประชาสัมพันธ์หน่วยงาน เทศบาล อบต.
📢📢📢 ตามที่ กสทช. ได้ประกาศหลักเกณฑ์ การปรับปรุงการใช้ความถี่ย่าน 380-510 MHz กำหนดให้ผู้ที่ได้รับอนุญาตใช้ความถี่ในย่านนี้ ปรับเปลี่ยนการใช้งานย่านความถี่ตามประกาศ กสทช. ภายในสิ้นปี พ.ศ. 2563
กรมการปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ได้รับอนุญาตใช้งานความถี่ ย่าน 420.200MHz สำหรับเชื่อมโยงการกระจายเสียงตามสาย(หอกระจายข่าวไร้สาย) ในการประชาสัมพันธ์ เดิมจะสิ้นสุดภายใน พ.ศ. 2563 ด้วยเช่นกัน
    ดังนั้น กสทช. จึงแจ้งให้ อปท. ให้ปรับไปใช้ความถี่ในย่าน 430.225MHz ให้เสร็จสิ้นภายในสิ้นปี พ.ศ. 2563ั้งนี้โดยมีเงื่อนไขอื่นๆ ให้เป็นไปตามที่ อปท. ได้รับอนุญาตอยู่เดิม และตามประกาศของ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์การอนุญาตและการกำกับดูแลให้ อปท.ใช้ความถี่ โดยเคร่งครัด

ยินดีให้คำปรึกษา หน่วยงานในสังกัด อปท. (เทศบาล / อบต / หมู่บ้าน) ที่มีการติดตั้ง/ใช้งานระบบเสียงไร้สายในย่านความถี่ 420.200MHz ทุกหน่วยงาน ทุกยี่ห้อ ในการปรับเปลี่ยน/ปรับปรุงระบบเดิม เพื่อให้ใช้งานในย่านความถี่ 430.225MHz ใหม่ หรือ แนะนำเทคโนโลยีทางเลือกอื่นๆ ที่ ดีกว่า 📞📞 0863175577 /0896080077 📞📞 บริษัท 9ออดิโอ จำกัด 🏢🏢🏢 ยินดีให้บริการทุกท่าน ทุกหน่วยงาน.

 
ระบบเสียงไร้สาย ระบบกระจายเสียงพร้อมสัญญาณเตือนภัยเอนกประสงค์ชนิดไร้สาย ความถี่ 420.200MHz (ใช้งานได้ถึงสิ้นปี 2563 และต้องปรับเปลี่ยนไปใช้ย่านความถี่ใหม่ 430.225MHz แทน) สำหรับหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่นองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) เช่น เทศบาล, องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) และองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) สำหรับเชื่อมโยงการกระจายเสียงตามสาย(หอกระจายข่าวไร้สาย) ในการประชาสัมพันธ์ ในชุมชน หมู่บ้าน

   ระบบกระจายเสียงพร้อมสัญญาณเตือนภัยเอนกประสงค์ชนิดไร้สาย ย่านความถี่ 430.225MHz (เดิม 420.200MHz)  สำหรับหน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ทั่วประเทศ เช่น เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) และองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) เพื่อการเชื่อมโยงสำหรับการกระจายเสียงตามสาย (หอกระจายข่าวไร้สาย)

สามารถทำเป็น ระบบกระจายเสียง แบบสามารถแบ่งกลุ่ม พร้อมสัญญาณเตือนภัย ชนิดไร้สาย ระบบเสียงไร้สาย ระบบกระจายเสียงไร้สาย ระบบเสียงประกาศไร้สาย หอกระจายข่าวไร้สาย ระบบกระจายเสียงและประกาศเตือนภัยทางไกลอัตโนมัติไร้สาย

ก้าวล้ำด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง ในการกระจายข้อมูลข่าวสาร  แจ้งเหตุ และเตือนภัย ด้วยคลื่นวิทยุ จากศูนย์ควบคุมไปยังลูกข่ายที่ติดตั้งกระจายไปในพื้นที่ชุมชน หมู่บ้าน ทำให้สามารถกระจายข่าวสาร แจ้งเตือนภัยได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

ข้อดี ของระบบกระจายเสียงตามสายแบบไร้สาย

 • สะดวกและรวดเร็วในการติดตั้งและดำเนินการ
 • ไม่มีปัญหาเรื่องสายสัญญาณขาด หรือโดนแอบตัดสาย
 • สามารถใช้กับพื้นที่ๆไม่มีเสาไฟฟ้า หรือสามารถเดินสายได้

รูปแบบของการกระจายเสียงแบบไร้สาย 9Audio สามารถออกแบบและติดตั้งให้เหมาะสมกับการใช้งานและงบประมาณดังรูปแสดงดังต่อไปนี้

รูปแบบที่ 1 แบบไร้สายและตามสาย เหมาะสำหรับการกระจายเสียงไร้สายจากเทศบาลฯ/อบต. ไปยังแต่ละหมู่บ้าน ที่มีขนาดใหญ่ โดยในแต่ละหมู่บ้านก็สามารถจะเลือกประกาศภายในแต่ละหมู่หรือจัดรายการเองได้ด้วย หากกรณีต้องการรับสัญญาณเสียงจากเทศบาลฯ/อบต. ก็สามารถเลือกกลับมาได้ ซึ่งแบบนี้จะสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างสูงสุด จะใช้งบประมาณ กรุณาสอบถาม086-3175577- ID Line 0863175577
 • รูปแบบที่ 2 แบบไร้สายและตามสาย เหมาะสำหรับการกระจายเสียงไร้สายจากเทศบาลฯ/อบต. ไปยังกลุ่มหมู่บ้านขนาดไม่ใหญ่มาก หรือแยกเป็นกลุ่มย่อยๆ และไม่มีความจำเป็นต้องประกาศเอง แต่ต้องการกระจายลำโพงให้ครอบคลุมพื้นที่เป็นกลุ่มโดยสามารถรองรับลำโพงได้ถึง 10 ชุดต่อกลุ่ม และจะใช้งบประมาณ กรุณาสอบถาม 086-3175577-
  ID Line 0863175577
  รูปแบบที่ 3 แบบไร้สายมาตรฐาน เหมาะสำหรับการกระจายเสียงไร้สายจากเทศบาลฯ/อบต. ไปยังกลุ่มหมู่บ้าน แบบเริ่มต้นหมู่ละชุด หรือหลายๆชุด แยกอิสระ โดยกำหนดให้สามารถรองรับลำโพงได้สูงสุด 4 ตัวต่อชุดและจะใช้งบประมาณตั้งแต่ กรุณาสอบถาม086-3175577-
  ID Line 0863175577
  รูปแบบที่ 4 แบบไร้สายมาตรฐาน เหมือนกับแบบที่ 3 แต่จะเพิ่มชุดแผงจ่ายไฟพลังแสงอาทิตย์ เหมาะสำหรับการกระจายเสียงไร้สายจากเทศบาลฯ/อบต. ไปยังกลุ่มหมู่บ้าน แบบเริ่มต้นหมู่ละชุด หรือหลายๆชุด แยกอิสระ และไม่มีไฟฟ้าจ่ายให้ โดยกำหนดให้สามารถรองรับลำโพงได้สูงสุด 4 ตัวต่อชุดและจะใช้งบประมาณ กรุณาสอบถาม086-3175577-
  ID Line 0863175577
  รูปแบบที่ 5 แบบไร้สายมาตรฐาน เหมือนกับแบบที่ 2และ3 (ขึ้นอยู่กับจำนวนลำโพงและระยะที่ต้องการกระจายเสียง)แต่ตำแหน่งติดตั้งจะมีเสาหอกระจายข่าวสูง 10 เมตรขึ้นไปเพื่อให้ได้ระยะที่ไกลขึ้น โดยจะมีส่วนที่เป็นหอกระจายข่าวเพิ่มขึ้นนั่นเอง(ราคาขึ้นอยู่กับแบบของหอกระจายข่าว)
ตัวอย่างการใช้งานระบบเสียงไร้สายและตามสายร่วมกัน
 
ชุดแม่ข่ายระบบเสียงไร้สาย

ชุดแม่ข่ายควบคุมและส่งสัญญาณประกอบด้วย
1.ชุดเครื่องส่งสัญญาณวิทยุย่านความถี่ 430.225MHz (เดิม 420.200MHz)
2.ชุดจ่ายไฟกระแสตรง
3.ชุดควบคุมการออกอากาศและจัดรายการ

 
ชุดลูกข่ายระบบเสียงไร้สาย

ชุดลูกข่ายรับและขยายสัญญาณ ประกอบด้วย.
1.ชุดรับและขยายสัญญาณเสียงไร้สาย
2.สายอากาศรับและสายนำสัญญาณ
ประมาณราคาระบบเสียงไร้สาย

ลำดับ
รายละเอียด
จำนวน
หน่วย
ราคาหน่วยละ
จำนวนเงิน
Item
Description
QTY
Unit
Unit Price
Amount
1.
ชุดแม่ข่ายควบคุมและส่งสัญญาณเสียงไร้สาย ประกอบด้วย 
1.1
 ชุดควบคุมและส่งสัญญาณเสียงไร้สายควบคุมการสั่งงานด้วยหน้าจอสัมผัส,รวมคุณสมบัติการทำงานหลายอย่าง เช่น- เครื่องส่งความถี่ 430.225MHz กำลังส่ง 1-10วัตต์- ควบคุมมากกว่า 500โซน ผ่านหน้าจอสัมผัส มากกว่า 210นิ้ว,เล่น MP3 และ Digital Mixer อยู่ในตัว- ตั้งโปรแกรมการออกอากาศล่วงหน้าได้- ชุดสัญญาณเตือนภัยเอนกประสงค์ และระบบสั่งงานทางโทรศัพท์  , ระบบแสดงแผนที่จุดติดตั้งชุดลูกข่าย เป็นต้น
1
ชุด
สอบถาม 086-3175577
1.2
ชุดไมโครโฟนประกาศตั้งโต๊ะ
1
1.3
ชุดสายอากาศส่งพร้อมสายนำสัญญาณ
1

หมายเหตุ;   ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
รวมยอด / Total
ลำดับ
รายละเอียด
จำนวน
หน่วย
ราคาหน่วยละ
จำนวนเงิน
Item
Description
QTY
Unit
Unit Price
Amount
2
ชุดลูกข่ายรับและขยายสัญญาณระบบกระจายเสียงไร้สาย
แต่ละชุดประกอบด้วยอุปกรณ์ดังต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย
1
ชุด
ราคากรุณาโทรสอบถาม
2.1
ชุดรับสัญญาณระบบกระจายเสียงไร้สาย
086-3175577
  (เป็นราคาโดยประมาณขึ้นอยู่กับรายละเอียดว่าประกอบไปด้วยอุปกรณ์อะไรบ้าง)
2.2
ลำโพงฮอร์นกำลังขับไม่น้อยกว่า50W
4
ชุด
2.3
สายอากาศพร้อมสายนำสัญญาณและคอนเนคเตอร์
1
ชุด
2.4
อุปกรณ์ประกอบร่วมอื่นๆสำหรับใช้ในการติดตั้ง
1
ชุด
3
ชุดเผื่อเลือกกรณีทำเสียงตามสายในแต่ละหมู่เพิ่ม แต่ละชุดมีอุปกรณ์ประกอบดังต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย(สามารถปรับเปลี่ยนรายการอุปกรณ์ประกอบตามงบประมาณและการใช้งานจริงได้)
1
ชุด
 
3.1
ชุดรับสัญญาณระบบกระจายเสียงไร้สาย
1
ชุด
3.2
ชุดขยายระยะการเดินสาย
1
ชุด
3.3
สายนำสัญญาณเสียงชนิดใช้งานภายนอกพร้อมสลิงในตัว
400
เมตร
3.4
ลำโพงฮอร์นกำลังขับไม่น้อยกว่า50W
6
ชุด
รวมยอด / Total
0.00