เสียงไร้สาย ระบบเสียงไร้สาย ย่านความถี่ 420.200MHz (ใช้ได้ถึงสิ้นปี 2563 ความถี่ใหม่ 430.225MHz) สำหรับเชื่อมโยงการกระจายเสียงตามสาย(หอกระจายข่าวไร้สาย) ในการประชาสัมพันธ์หน่วยงาน เทศบาล อบต.
📢📢📢 ตามที่ กสทช. ได้ประกาศหลักเกณฑ์ การปรับปรุงการใช้ความถี่ย่าน 380-510 MHz กำหนดให้ผู้ที่ได้รับอนุญาตใช้ความถี่ในย่านนี้ ปรับเปลี่ยนการใช้งานย่านความถี่ตามประกาศ กสทช. ภายในสิ้นปี พ.ศ. 2563
กรมการปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ได้รับอนุญาตใช้งานความถี่ ย่าน 420.200MHz สำหรับเชื่อมโยงการกระจายเสียงตามสาย(หอกระจายข่าวไร้สาย) ในการประชาสัมพันธ์ เดิมจะสิ้นสุดภายใน พ.ศ. 2563 ด้วยเช่นกัน
    ดังนั้น กสทช. จึงแจ้งให้ อปท. ให้ปรับไปใช้ความถี่ในย่าน 430.225MHz ให้เสร็จสิ้นภายในสิ้นปี พ.ศ. 2563ั้งนี้โดยมีเงื่อนไขอื่นๆ ให้เป็นไปตามที่ อปท. ได้รับอนุญาตอยู่เดิม และตามประกาศของ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์การอนุญาตและการกำกับดูแลให้ อปท.ใช้ความถี่ โดยเคร่งครัด

ยินดีให้คำปรึกษา หน่วยงานในสังกัด อปท. (เทศบาล / อบต / หมู่บ้าน) ที่มีการติดตั้ง/ใช้งานระบบเสียงไร้สายในย่านความถี่ 420.200MHz ทุกหน่วยงาน ทุกยี่ห้อ ในการปรับเปลี่ยน/ปรับปรุงระบบเดิม เพื่อให้ใช้งานในย่านความถี่ 430.225MHz ,430.225MHz , 430.275MHz, 435.225MHz และ 435.275MHz ตามที่กสทช. กำหนด  หรือ แนะนำเทคโนโลยีทางเลือกอื่นๆ ที่ ดีกว่า 📞📞 0863175577 /0896080077 📞📞 บริษัท 9ออดิโอ จำกัด 🏢🏢🏢 ยินดีให้บริการทุกท่าน ทุกหน่วยงาน.

 
ระบบเสียงไร้สาย ระบบกระจายเสียงพร้อมสัญญาณเตือนภัยเอนกประสงค์ชนิดไร้สาย ความถี่ 420.200MHz (ใช้งานได้ถึงสิ้นปี 2563 และต้องปรับเปลี่ยนไปใช้ย่านความถี่ใหม่ 430.225MHz แทน) สำหรับหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่นองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) เช่น เทศบาล, องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) และองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) สำหรับเชื่อมโยงการกระจายเสียงตามสาย(หอกระจายข่าวไร้สาย) ในการประชาสัมพันธ์ ในชุมชน หมู่บ้าน

   ระบบกระจายเสียงพร้อมสัญญาณเตือนภัยเอนกประสงค์ชนิดไร้สาย ย่านความถี่ 430.225MHz (เดิม 420.200MHz)  สำหรับหน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ทั่วประเทศ เช่น เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) และองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) เพื่อการเชื่อมโยงสำหรับการกระจายเสียงตามสาย (หอกระจายข่าวไร้สาย) เครื่องกระจายข่าวไร้สาย,การประชาสัมพันธ์แบบไร้สาย

สามารถทำเป็น ระบบกระจายเสียง แบบสามารถแบ่งกลุ่ม พร้อมสัญญาณเตือนภัย ชนิดไร้สาย ระบบเสียงไร้สาย ระบบกระจายเสียงไร้สาย ระบบเสียงประกาศไร้สาย หอกระจายข่าวไร้สาย ระบบกระจายเสียงและประกาศเตือนภัยทางไกลอัตโนมัติไร้สาย

ก้าวล้ำด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง ในการกระจายข้อมูลข่าวสาร  แจ้งเหตุ และเตือนภัย ด้วยคลื่นวิทยุ จากศูนย์ควบคุมไปยังลูกข่ายที่ติดตั้งกระจายไปในพื้นที่ชุมชน หมู่บ้าน ทำให้สามารถกระจายข่าวสาร แจ้งเตือนภัยได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

ข้อดี ของระบบกระจายเสียงตามสายแบบไร้สาย

 • สะดวกและรวดเร็วในการติดตั้งและดำเนินการ
 • ไม่มีปัญหาเรื่องสายสัญญาณขาด หรือโดนแอบตัดสาย
 • สามารถใช้กับพื้นที่ๆไม่มีเสาไฟฟ้า หรือสามารถเดินสายได้

รูปแบบของการกระจายเสียงแบบไร้สาย 9Audio สามารถออกแบบและติดตั้งให้เหมาะสมกับการใช้งานและงบประมาณดังรูปแสดงดังต่อไปนี้

รูปแบบที่ 1 แบบไร้สายและตามสาย เหมาะสำหรับการกระจายเสียงไร้สายจากเทศบาลฯ/อบต. ไปยังแต่ละหมู่บ้าน ที่มีขนาดใหญ่ โดยในแต่ละหมู่บ้านก็สามารถจะเลือกประกาศภายในแต่ละหมู่หรือจัดรายการเองได้ด้วย หากกรณีต้องการรับสัญญาณเสียงจากเทศบาลฯ/อบต. ก็สามารถเลือกกลับมาได้ ซึ่งแบบนี้จะสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างสูงสุด จะใช้งบประมาณ 
 • รูปแบบที่ 2 แบบไร้สายและตามสาย เหมาะสำหรับการกระจายเสียงไร้สายจากเทศบาลฯ/อบต. ไปยังกลุ่มหมู่บ้านขนาดไม่ใหญ่มาก หรือแยกเป็นกลุ่มย่อยๆ และไม่มีความจำเป็นต้องประกาศเอง แต่ต้องการกระจายลำโพงให้ครอบคลุมพื้นที่เป็นกลุ่มโดยสามารถรองรับลำโพงได้ถึง 10 ชุดต่อกลุ่ม และจะใช้งบประมาณ 

  รูปแบบที่ 3 แบบไร้สายมาตรฐาน เหมาะสำหรับการกระจายเสียงไร้สายจากเทศบาลฯ/อบต. ไปยังกลุ่มหมู่บ้าน แบบเริ่มต้นหมู่ละชุด หรือหลายๆชุด แยกอิสระ โดยกำหนดให้สามารถรองรับลำโพงได้สูงสุด 4 ตัวต่อชุดและจะใช้งบประมาณตั้งแต่ 
  รูปแบบที่ 4 แบบไร้สายมาตรฐาน เหมือนกับแบบที่ 3 แต่จะเพิ่มชุดแผงจ่ายไฟพลังแสงอาทิตย์ เหมาะสำหรับการกระจายเสียงไร้สายจากเทศบาลฯ/อบต. ไปยังกลุ่มหมู่บ้าน แบบเริ่มต้นหมู่ละชุด หรือหลายๆชุด แยกอิสระ และไม่มีไฟฟ้าจ่ายให้ โดยกำหนดให้สามารถรองรับลำโพงได้สูงสุด 4 ตัวต่อชุดและจะใช้งบประมาณ 
  รูปแบบที่ 5 แบบไร้สายมาตรฐาน เหมือนกับแบบที่ 2และ3 (ขึ้นอยู่กับจำนวนลำโพงและระยะที่ต้องการกระจายเสียง)แต่ตำแหน่งติดตั้งจะมีเสาหอกระจายข่าวสูง 10 เมตรขึ้นไปเพื่อให้ได้ระยะที่ไกลขึ้น โดยจะมีส่วนที่เป็นหอกระจายข่าวเพิ่มขึ้นนั่นเอง(ราคาขึ้นอยู่กับแบบของหอกระจายข่าว)
ตัวอย่างการใช้งานระบบเสียงไร้สายและตามสายร่วมกัน
ตัวอย่างการออกแบบ ระบบที่ทันสมัยที่สุด ในปัจจุบัน ปี พ.ศ. 2564  สำหรับหน่วยงาน เทศบาล อบต. ที่มีโครงการติดตั้ง ใหม่ หรือกำลังปรับปรุงระบบเดิมให้มีประสิทธิภาพ และทันสมัย  ดีกว่าเดิม

1.ชุดแม่ข่ายควบคุมและส่งสัญญาณกระจายเสียงแบบไร้สาย ประกอบด้วยอุปกรณ์ดังต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย 

 • ชุดเครื่องส่งสัญญาณเสียงไร้สายย่านความถี่ 430.225MHz หรือตามที่ กสทช. จัดสรรให้ใช้   จำนวน 1 ชุด
 • ชุดจ่ายไฟสำหรับเครื่องส่งฯ  จำนวน 1 ชุด
 • ชุดควบคุมและจัดรายการออกอากาศชุดควบคุมการออกอากาศไม่น้อยกว่า500โซน พร้อมจอแสดงผลระบบ Tuch Screen ขนาดไม่น้อยกว่า 21นิ้ว,CD/USB MP3,ตั้งเวลาออกอากาศล่วงหน้า , สัญญาณเสียงเตือนภัยเอนกประสงค์ แสดงแผนที่จุดติดตั้งชุดลูกข่าย เป็นต้น จำนวน 1 ชุด
 • ชุดควบคุมและส่งสัญญาณเสียงผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย แจ้งเตือนผ่านไลน์กลุ่มเมื่อมีการกระจายเสียง,รองรับการฟังเสียงประกาศผ่านหน้าเว็บ  จำนวน 1 ชุด
 • ชุด
 • ชุดไมโครโฟนประกาศแบบตั้งโต๊ะ จำนวน 1 ชุด
 • ชุดลำโพงสำหรับมอนิเตอร์เสียง จำนวน 1 ชุด
 • ชุดหูฟังแบบครอบศรีษะ จำนวน 1 ชุด
 • เครื่องรับวิทยุAM/FM พร้อมสายอากาศรับภายนอก จำนวน 1 ชุด
 • ตู้ Rack ABS สูงไม่น้อยกว่า 8ยู พร้อมแผงจ่ายไฟ 220โวลท์ขนาดไม่น้อยกว่า 6ช่อง  จำนวน 1 ชุด
 • ชุดเครื่องมือทดสอบสัญญาณการทำงานของชุดรับสัญญาณแบบมือถือ  จำนวน 1 ชุด
 • ชุดรีโมทไร้สายสำหรับควบคุมและปรับตั้งค่าแบบมือถือ จำนวน 1 ชุด
 • ชุดโต๊ะพร้อมเก้าอี้สำหรับนั่งจัดรายการ   จำนวน 1 ชุด
 • ชุดสายอากาศส่งไดโพลขนาดไม่น้อยกว่า 4 ห่วง พร้อมสายนำสัญญาณชนิด 8DFB หรือดีกว่า ความยาวไม่น้อยกว่า 50เมตร และคอนเนคเตอร์ จำนวน 1 ชุด
 • เสาแม่ข่ายรูปทรงสามเหลี่ยมถักชนิดไม่ต้องใช้ลวดสลิงยึดโยง(Self Support)ความสูงไม่น้อยกว่า 9 เมตร  จำนวน 1 ต้น

2. ชุดลูกข่ายรับและขยายสัญญาณเสียงไร้สาย

2.1 กรณีต้องการติดตั้งลำโพงไม่เกิน 4ตัว/1ชุด ลูกข่าย     

แต่ละชุดประกอบด้วย อุปกรณ์ดังต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย
 
 • ชุดรับและขยายสัญญาณเสียงไร้สายกำลังขยายไม่น้อยกว่า 50+50 วัตต์ ย่านความถี่ 430.225MHz หรือตามที่ กสทช.จัดสรรให้ใช้ ,ควบคุมระดับเสียงได้เป็นรายตัวจากชุดแม่ข่าย,แสดงหมายเลขโซนและอุณหภูมิได้  จำนวน 1 ชุด  
 • สายอากาศรับยากิขนาดไม่น้อยกว่า 3 อี พร้อมขาจับ,สายนำสัญญาณ และคอนเนคเตอร์ จำนวน 1 ชุด  
 • ลำโพงฮอร์นขนาดไม่น้อยกว่า15นิ้วกำลังขับไม่น้อยกว่า60วัตต์  จำนวน 4 ตัว/ชุด
 • เสาไฟฟ้าคอนกรีตอัดแรงความยาวรวมไม่น้อยกว่า 8 เมตรพร้อมติดตั้ง  จำนวน 1 ต้น (กรณีไม่มีเสา หรือการไฟฟ้าไม่อนุญาตให้ติดลำโพง)
 • อุปกรณ์ประกอบร่วมในการติดตั้งอื่นเช่นแผ่นรองอุปกรณ์ , กล่องกันน้ำพร้อมเบรกเกอร์ จำนวน 1 ชุด
 • มิเตอร์ไฟฟ้า(กรณีติดตั้งจุดใหม่ที่ไม่มีไฟฟ้า และติดตั้งโดยการไฟฟ้าฯ) จำนวน 1 ชุด 

ราคา

2.2 กรณีต้องการติดตั้งลำโพงมากกว่า 4 ตัว/ 1ชุดลูกข่าย หรือต้องการเดินเสียงตามสายต่อจากชุดลูกข่ายเสียงไร้สายมากกว่า 50-1,000เมตร

แต่ละชุดประกอบด้วยอุปกรณ์ดังต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย 
 • ชุดรับและขยายสัญญาณเสียงไร้สายกำลังขยายไม่น้อยกว่า 50+50 วัตต์ ย่านความถี่ 430.225MHz หรือตามที่ กสทช.จัดสรรให้ใช้ ,ควบคุมระดับเสียงได้เป็นรายตัวจากชุดแม่ข่าย,แสดงหมายเลขโซนและอุณหภูมิได้  จำนวน 1 ชุด  
 • สายอากาศรับยากิขนาดไม่น้อยกว่า 3 อี พร้อมขาจับ,สายนำสัญญาณ และคอนเนคเตอร์ จำนวน 1 ชุด  
 • ลำโพงฮอร์นขนาดไม่น้อยกว่า15นิ้วกำลังขับไม่น้อยกว่า60วัตต์  จำนวน 4-10 ตัว/ชุด
 • ใช้ชุดขยายระยะการเดินสายลำโพงไม่น้อยกว่า 400เมตร  (กรณีต้องการเดินสายแยกลำโพงไปยังเสาต้นอื่นในระยะ50-400 เมตรรองรับลำโพงไม่เกิน 6 ตัว) จำนวน   1 ชุด  หรือใช้ชุดขยายสัญญาณเสียงตามสายแบบใช้งานภายนอกขนาดกำลังขยายไม่น้อยกว่า 160วัตต์ รองรับการเดินสายมากกว่า 600 เมตร รองรับลำโพงมากกว่า 6 ตัวขึ้นไป จำนวน   1 ชุด
 •  สายนำสัญญาณเสียงขนาดไม่น้อยกว่า 2 x1.5 มม. มีลวดสลิงในตัว จำนวน  200เมตร ต่อ  1 ม้วน
 • เสาไฟฟ้าคอนกรีตอัดแรงความยาวรวมไม่น้อยกว่า 8 เมตรพร้อมติดตั้ง  จำนวน 1 ต้น (กรณีไม่มีเสา หรือการไฟฟ้าไม่อนุญาตให้ติดลำโพง)
 • อุปกรณ์ประกอบร่วมในการติดตั้งอื่นเช่นแผ่นรองอุปกรณ์ , กล่องกันน้ำพร้อมเบรกเกอร์ จำนวน 1 ชุด  
 • มิเตอร์ไฟฟ้า(กรณีติดตั้งจุดใหม่ที่ไม่มีไฟฟ้า และติดตั้งโดยการไฟฟ้าฯ) จำนวน 1 ชุด 

ราคา

เคลื่อนย้ายที่ได้ หรือต้องการงานคุณภาพเสียงสูง 


รถกระจายเสียงข่าวสารจากสถานีส่งของหน่วยงานโดยตรง ใช้ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร เช่น หน่วยงานปกครองท้องถิ่นต้องการ กระจายข่าวสารแบบ Real time  ไปยัง ชุมชนที่ไม่มีระบบเสียงตามสาย ไม่มีหอกระจ่ายข่าว หรือยังไม่ได้เชื่อมโยงระบบกระจายเสียงระยะไกลจากหน่วยงานไปยังชุมชนหมู่บ้าน หรือ เป็นหน่วยเสริมในการกระจายเสียง เช่นบริเวณตลาด สวนสาธารณะ หรืออื่นๆ สามารถประยุกต์การใช้งาน แบบจัดงานอีเวนท์ต่างๆ ถ่ายทอดเสียงงานจากประเพณี กิจกรรม ท้องถิ่น หรือ ถ่ายถอดการประชุมสภา ได้จากสถานีส่ง  

 • ชุดลูกข่ายรับและขยายสัญญาณเสียงผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย กำลังขยายไม่น้อยกว่า 50+50 วัตต์
 • ลำโพงมิวสิคฮอร์นขนาดไม่น้อยกว่า8นิ้วกำลังขับไม่น้อยกว่า20วัตต์  จำนวน 2-4 ตัว/ชุด
 • ชุดจ่ายไฟสำรองแบบเคลื่อนที่ได้/พลังงานแสงอาทิตย์ สนใจสอบถามได้ 0863175577
 
ตัวอย่างคุณลักษณะเฉพาะทางด้านเทคนิคระบบกระจายเสียงไร้สาย
################### เป็น ตัวอย่าง เท่านั้น ก่อนนำไปใช้กรุณาติดต่อ 0863175577 /0896080077 ########################## 


ความต้องการและการทำงานโดยทั่วไป

·        เป็นระบบกระจายข่าวสารด้วยเสียงแบบไร้สาย ผ่านคลื่นวิทยุย่านความถี่ตามที่ กสทช. อนุญาต และส่งผ่านช่องทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตอีก 1 ช่องทางเพื่อกระจายสัญญาณให้ครอบคลุมพื้นที่ เพื่อให้ประชาชนสามารถรับข่าวสารได้อย่างทั่วถึง สะดวก ทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์  แม้ไม่ได้อยู่ในพื้นที่

·        ชุดแม่ข่ายที่ตั้งอยู่สำนักงานเทศบาล/อบต. สามารถเลือกกระจายเสียงไปยังชุดลูกข่ายที่ติดตั้งอยู่ภายในแต่ละหมู่บ้านได้เป็นรายตัวหรือ แบบเลือกได้เป็นกลุ่ม หรือเลือกแบบทั้งหมดพร้อมกันได้

·        ชุดควบคุมหลักมีโปรแกรมการจัดรายการล่วงหน้า และมีระบบแสดงแผนที่จำลองจุดติดตั้งชุดลูกข่ายในพื้นที่ได้

·       มีระบบการกระจายเสียงแบบ  2ช่องทาง คือเลือกให้เสียงดังออกที่ลำโพงตามชุดลูกข่ายที่ติดตั้ง และเลือกกระจายเสียงผ่านช่องทางออนไลน์โดยการรับฟังผ่านหน้าเว็บ โดยสามารถเลือกเปิดอย่างใดอย่างหนึ่งหรือพร้อมกันก็ได้

·       มีระบบแจ้งเตือนเมื่อมีการกระจายเสียงผ่านไลน์กลุ่ม โดยสามารถดึงบุคคลสำคัญเช่นผู้บริหาร ผู้นำชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. หรือสมาชิกที่กำหนดให้อยากให้ทราบว่าจะมีการกระจายเสียงไม่น้อยกว่า 300คน

·       สมาชิกที่ได้รับการแจ้งเตือนผ่านไลน์กลุ่มสามารถกดลิงค์ไปฟังเสียงจากหน้าเว็บได้ ผ่านโทรศัพท์สมาร์ทโฟน หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ได้

·        สมาชิกหรือบุคคลทั่วไปสามารถเข้าไปฟังการกระจายเสียง ณ ขณะนั้นผ่านหน้าเว็บที่กำหนดได้

 

################### ตัวอย่าง ##########################

############## ยินดีให้คำปรึกษา ออกแบบ สำรวจ เสนอราคา TOR ฟรี  0863175577  #########################

คุณลักษณะเฉพาะทางด้านเทคนิค

1.           ชุดแม่ข่ายควบคุมและส่งสัญญาณเสียงไร้สาย ประกอบด้วย

1.1.        ชุดเครื่องส่งสัญญาณเสียงไร้สาย

1.1.1.               ชนิดตั้งประจำที่ย่านความถี่  430.225  MHz หรือย่านความถี่ที่ สำนักงาน กสทช. จัดสรร

1.1.2.               ความต้านทานสายอากาศ  50  โอห์ม

1.1.3.               กำลังส่งไม่เกิน 10 วัตต์ 

1.1.4.               การผสมสัญญาณแบบ 9Audio   หรือ 9Audio  หรือ FSK  หรือดีกว่า

1.1.5.               มีหน้าจอ LCD แสดงค่าความถี่

1.1.6.               มีพัดลมระบายอากาศอยู่ในตัว

1.1.7.  ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับใบอนุญาตจาก กสทช. ให้ทำ หรือให้นำเข้า โดยต้องมีสำเนาเอกสารใบอนุญาตพร้อมบัญชีแสดงรายการเครื่องวิทยุคมนาคม ที่ระบุยี่ห้อ และรุ่น แนบประกอบการเสนอด้วย

1.2.        ชุดจ่ายไฟสำหรับเครื่องส่ง

1.2.1.               รองรับแรงดันไฟขาเข้าตั้งแต่ 190-230 Vac ได้

1.2.2.               แรงดันไฟขาออกไม่น้อยกว่า  12Vdc 9Audio 

1.2.3.               มีหน้าจอ LCD แสดงค่า Volt-Amp

1.2.4.               มีพัดลมระบายอากาศอยู่ในตัว

1.2.5.               ติดตั้งในตู้  Rack  19 นิ้วได้

1.3.        ชุดควบคุมการออกอากาศและจัดรายการ

1.3.1.               เป็นชุดควบคุมการทำงานด้ว9Audio พร้อม 0863175577 ควบคุมและจัดรายการ

1.3.2.               ควบคุมเลือกเปิด/ปิด การทำงานเสียงที่เครื่องรับได้อิสระเป็นรายตัว และรายกลุ่มรวมไม่น้อยกว่า0863175577กลุ่ม

1.3.3.               กำหนดรหัสผ่านของผู้ใช้งานเครื่องได้ไม่น้อยกว่า0863175577 ผู้ใช้งาน และ0896080077 ผู้ดูแลระบบ

1.3.4.               หน้าจอแสดงการเลือกการส่งออกอากาศ(Tx) ,เลือกเครื่องเล่น MP3 ,เลือกเครื่องเล่น CD , เลือกการบันทึกเสียง (Record) ,แหล่งเสียงภายนอก ( Aux ) , กลุ่ม(Zone) ,เลือกสัญญาณเสียง0863175577เป็นต้น

1.3.5.               หน้าจอแสดง 9Audio ปรับเสียง พร้อมปุ่มควบคุมระดับเสียงหลัก (Master)

1.3.6.               มีปุ่มส่งสัญญาณเสียงเตือนภัยเอนกประสงค์ สำหรับกระจายเสียงเมื่อมีเหตุฉุกเฉิน ไปยังเครื่องรับทั้งหมดโดยต้องใช้รหัสผ่านเฉพาะสำหรับการใช้งาน

1.3.7.               ตั้งเวลา การออกอากาศล่วงหน้าได้ไม่น้อยกว่า 9audio โปรแกรมต่อวัน

1.3.8.               มีระบบปรับแต่งเสียงและผสมสัญญาณระบบดิจิตอล( DIGITAL MIXER )

1.3.9.               ควบคุมระดับเสียงของชุดลูกข่ายรับสัญญาณ ได้แบบอิสระรายตัว  ,รายกลุ่ม  ,ทั้งหมดได้ โดยแสดงระดับเสียงของลูกข่ายได้อย่างชัดเจน และสามารถปรับให้ระดับเสียงทุกจุดดังเท่ากันแบบทีเดียว

1.3.10.          รองรับการแสดงผลในรูปของแผนที่จุดที่ติดตั้งภาครับ แสดงผลแบบกราฟฟิกลงบนรูปแผนที่จริง หรือภาพแผนที่จำลอง แสดงจุดติดตั้งแยกเป็นกลุ่ม ตามที่เลือก หรือแสดงทั้งหมดทุกกลุ่ม พร้อมแสดงรายละเอียดชื่อ,กลุ่ม หรือรายละเอียดที่ตั้ง เมื่อชี้ไปยังชุดลูกข่ายรับสัญญาณ และ 9audio กระจายเสียงของชุดลูกข่ายได้

1.3.11.          เล่น File MP3  สามารถนำเข้า/เพิ่ม /ลบ  แสดง0863175577ได้

1.3.12.          สามารถบันทึกเสียง และนำ File ที่บันทึกไว้มาเปิดจัดรายการล่วงหน้าได้

1.3.13.          รองรับไมโครโฟนได้ไม่น้อยกว่า 2 ชุด มีปุ่มปรับระดับเสียงแยกอิสระและรองรับช่องสัญญาณเสียงขาเข้าอื่นๆได้เพิ่มอีก 2 ช่อง

1.3.14.          รองรับการใช้งานแสดงผลการทำงานและควบคุมการทำงานร่วมกับระบบกระจายเสียงผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ 

1.3.15.          รองรับการควบคุมหรือตรวจสอบการทำงานระยะไกลผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้

1.4.1.  เป็นชุดควบคุมและส่งสัญญาณเสียงผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย สำหรับถ่ายทอดสัญญาณเสียงเพื่อการรับฟังผ่านหน้าเว็บ หรือกระจายสัญญาณเสียงไปยังสมาชิกโดยการรับฟังผ่านโทรศัพท์มือถือโดยตรง

1.4.2.     มีระบบแจ้งเตือนผ่านไลน์กลุ่ม อัตโนมัติ เมื่อมีการกดส่งกระจายเสียง และแจ้งเตือนเมื่อกดหยุดกระจายเสียง

1.4.3.     รองรับการเชื่อมต่อเพื่อรับฟังเสียงผ่านหน้าเว็บได้จากโทรศัพท์สมาร์ทโฟน หรือจากเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมกันได้ไม่น้อยกว่า 300คน

1.4.4.     เลือกรูปแบบการเข้ารหัสสัญญาณได้ไม่น้อยกว่า 2 แบบ MP3 , Ogg Vobis ที่ Sample Rate ไม่น้อยกว่า 48kHz

1.4.5.     มีช่องต่อสายสัญญาณอินเทอร์เน็ตแบบสายชนิด RJ45 และช่องสำหรับใส่ซิมแบบไร้สายที่ตัวเครื่องโดยตรง

1.4.6.     รองรับการเชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตผ่าน LAN , GSM และ WiFi  โดยสามารถตั้งลำดับความสำคัญของการเชื่อมต่อได้

1.4.7.     รองรับสัญญาณเสียงขาเข้าไม่น้อยกว่า 2 ช่อง(ซ้าย-ขวา)

1.4.8.     มีจอแสดงผลที่ตัวเครื่องเช่น สถานะความพร้อมในการทำงาน, การเชื่อมต่อสื่อสาร, อุณหภูมิ และระดับเสียงขาเข้า เป็นต้น

1.4.9.  รองรับการตรวจสอบสถานะ และควบคุมการทำงานระยะไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เช่น การสั่งสตรีม/ หยุดสตรีม , เลือกเปิด/ปิด โซน ,แสดงค่าอุณหภูมิ แรงดันไฟ ,การตั้งค่าต่างๆ โดยใช้โทรศัพท์มือถือ หรือคอมพิวเตอร์ได้

1.4.10.     รองรับการตั้งค่าพิกัดตำแหน่งจุดติดตั้งชุดเครื่องส่งซ้อนลงในแผนที่ 9Audio  จริงแบบ9Audio  ได้

1.4.11.     รองรับการใช้งานร่วมกับชุดลูกข่ายชนิดรับสัญญาณเสียงผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย ในอนาคตเพิ่มได้

1.4.12.     รองรับการใช้งานร่วมกับชุดลูกข่ายรับเสียงผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ในอนาคตได้ไม่น้อยกว่า 9Audio ชุด

1.5.        ชุดตู้ Rack ABS

1.5.1.     เป็นตู้ Rack 19 นิ้ว ABS

1.5.2.     มีขนาดไม่น้อยกว่า 6ยู

1.5.3.     ติดตั้งพร้อมชุดแผงจ่ายไฟขนาดไม่น้อยกว่า 0863175577 ช่องมีเบรกเกอร์ในตัว

1.6.        ชุดสำรองไฟ (UPS)

1.6.1.     ขนาดไม่น้อยกว่า  1,000VA (400W)

1.6.2.     รองรับการจ่ายไฟเมื่อไฟฟ้าดับได้ไม่น้อยกว่า 10 นาที

1.7.        ชุดเครื่องรับสัญญาณสถานีวิทยุ AM/FM

1.7.1.     รับคลื่นวิทยุ 9Audio ได้

1.7.2.     หน้าจอแสดงผลแบบตัวเลขดิจิตอล

1.8.        ชุดไมโครโฟนประกาศแบบตั้งโต๊ะ

1.8.1.     ไมโครโฟนชนิดไดนามิกส์  หรือ0863175577

1.8.2.     มีสวิตช์ หรือปุ่มกด เปิด/ปิด การใช้งานพร้อมเสียง Chime Tone ก่อนประกาศ

1.8.4.     สามารถตั้งบนโต๊ะและปรับก้านไมค์โค้งงอได้

1.9.        ชุดลำโพงสำหรับมอนิเตอร์เสียง

1.9.1.     เป็นชุดลำโพงสำหรับใช้มอนิเตอร์ฟังเสียง

1.9.2.      กำลังขยายไม่น้อยกว่า 0896080077 วัตต์

1.10.   ชุดหูฟังเป็นแบบครอบศีรษะ

1.10.1.           สำหรับมอนิเตอร์ฟังเสียง

1.10.2.           ตอบสนองต่อความถี่เสียง 0863175577

1.10.3.           คอนเนคเตอร์ต่อแบบ 3.5 มม.

1.10.4.           สายยาวไม่น้อยกว่า 1เมตร

1.10.5.           ปรับความกระชับได้

1.11.   ชุดโต๊ะพร้อมเก้าอี้

1.11.1.           โต๊ะสำนักงานขนาดไม่น้อยกว่า 120 X 60 X 70 เซนติเมตร

1.11.2.           เก้าอี้แบบมีล้อเลื่อน มี 0863175577 ได้

1.12.   ชุดสายอากาศส่งพร้อมสายนำสัญญาณ

1.12.1.           ชนิด Folded Dipole ขนาดไม่น้อยกว่า 4 Stake หรือดีกว่า

1.12.2.           สายนำสัญญาณชนิด 9Audio  หรือดีกว่า พร้อมคอนเนคเตอร์

1.13.   เสาแม่ข่าย

1.13.1.           เสาแม่ข่ายรูปทรงสามเหลี่ยมถักชนิดไม่ต้องใช้ลวดสลิงยึดโยง(Self Support)

1.13.2.           ความสูงไม่น้อยกว่า 9Audio เมตร

2.           ชุดลูกข่ายควบคุมและส่งสัญญาณเสียงไร้สาย ประกอบด้วย

2.1.        ชุดรับและขยายสัญญาณเสียงไร้สาย

2.1.1.     เป็นเครื่องรับสัญญาณวิทยุย่านความถี่  430.225  MHz หรือย่านความถี่ที่ สำนักงาน กสทช. จัดสรรให้ใช้งาน

2.1.2.     รองรับการควบคุมเปิด-ปิดเสียงได้เป็นรายตัวจากชุดควบคุมแม่ข่าย และจากรีโมทไร้สาย(อุปกรณ์เสริม)

2.1.3.     รองรับการควบคุมระดับเสียง ได้แบบอิสระรายตัว,รายกลุ่ม  ,ทั้งหมดจากชุดควบคุมที่สถานีส่ง และควบคุมปรับระดับเสียงได้จากรีโมทไร้สายที่จุดติดตั้งชุดลูกข่ายนั้นๆ

2.1.4.     รองรับการถอดรหัสควบคุมแบบ9Audio ระบบเสียง Wireless Audio Broadcasting system ผ่าน หรือ ดีกว่า

2.1.5.     มีหลอด LED แสดงสถานะ การทำงาน เช่นกำลัง Stand By และภาคขยายกำลังทำงานเป็นต้น

2.1.6.     มีจอแสดงผลแบบ 7Segment แสดงค่า หมายเลขกลุ่ม/โซน,อุณหภูมิ,ระดับเสียง ได้

2.1.7.  มีระบบการตัดสัญญาณหากมีการรบกวนสัญญาณ และจะกลับมาทำงานอัตโนมัติเมื่อสัญญาณรบกวนหยุดลง

2.1.8.     ภาคขยาย Class D กินไฟน้อยมีกำลังขยายรวมไม่น้อยกว่า  9Audio  วัตต์ (RMS)

2.1.9.     รองรับการต่อใช้งานกับลำโพงฮอร์นสูงสุดได้ไม่น้อยกว่า 4 ตัวแบบ Low Impedance

2.1.10.           รองรับการต่อขยายระยะการเดินสายมากกว่า 9Audio เมตร หรือต่อเพิ่มลำโพงมากกว่า  4 ตัวเมื่อใช้งานร่วมกับชุดขยายระยะเดินสายภายนอก(อุปกรณ์เสริม)

2.1.11.           รองรับการใช้กับไฟฟ้า 220Vac 50Hz  และไฟฟ้า12Vdc ได้

2.1.12.     รองรับการต่อใช้งานร่วมกับระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ได้(อุปกรณ์เสริม)

2.1.13.     ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับใบอนุญาตจาก กสทช. ให้ทำ หรือให้นำเข้า โดยต้องมีสำเนาเอกสารใบอนุญาตพร้อมบัญชีแสดงรายการเครื่องวิทยุคมนาคม ที่ระบุยี่ห้อ และรุ่น แนบประกอบการเสนอด้วย

2.2.        ชุดสายอากาศรับพร้อมสายนำสัญญาณ

2.2.1.     ชนิด Yagi-Uda  ขนาดไม่น้อยกว่า 3 Elements

2.2.2.     พร้อมสายนำสัญญาณและคอนเนคเตอร์

2.3.        แผ่นรองอุปกรณ์ และเบรกเกอร์

2.3.1.     แผ่นไม้ หรือแผ่นพลาสติกสำหรับรองอุปกรณ์ยึดติดกับเสาไฟฟ้า

2.3.2.     เบรกเกอร์ขนาดไม่น้อยกว่า 0863175577 พร้อมกล่องกันน้ำ

2.4.        สายลำโพงแกนตัวนำทองแดงแท้ขนาดไม่น้อยกว่า 2 x 1.5 ม.ม.

2.4.1.     ใช้งานได้ทั้งภายใน/ภายนอก

2.4.2.     ตัวนำทองแดงขนาดไม่น้อยกว่า 2 x 1.5 มม.

2.4.3.     มีลวดสลิงในตัวสำหรับยึดแขวนได้

2.4.4.     ฉนวนหุ้มมีสีดำ-แดงตลอดความยาวสาย

3.           ผู้เสนอราคาต้องยื่นเอกสารประกอบพร้อมการเสนอราคาดังต่อไปนี้

3.1.        ผู้เสนอราคาต้องแนบ สำเนา ใบอนุญาตให้ ค้า ซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคมฯ ที่ได้รับอนุญาตจาก กสทช. ด้วย

3.2.        ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับใบอนุญาตจาก กสทช. ให้ทำ หรือให้นำเข้า โดยต้องมีสำเนาเอกสารใบอนุญาต ให้ทำ หรือให้นำเข้า พร้อมบัญชีแสดงรายการเครื่องวิทยุคมนาคม ที่ระบุยี่ห้อ และรุ่น แนบประกอบการเสนอด้วย(ชุดเครื่องส่งสัญญาณเสียงไร้สาย และชุดลูกข่ายรับและขยายสัญญาณเสียงไร้สาย )

3.3.        ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้ผลิต หรือเจ้าของเครื่องหมายการค้า หรือผู้นำเข้าสินค้า หรือ9Audio  ในกรณีเป็น9Audio ต้องมีหนังสือแต่งตั้งจาก9Audio  หรือเจ้าของเครื่องหมายการค้า หรือผู้ที่ได้รับอนุญาตนำเข้าสินค้า ให้จำหน่ายสินค้าแก่หน่วยงานพร้อมหนังสือรับรองการสำรองอะไหล่ไว้ไม่น้อยกว่า 9Audio ปี มาแสดงแนบพร้อมการเสนอราคาด้วย (สำหรับอุปกรณ์หลักชุดเครื่องส่งสัญญาณเสียงไร้สาย,ชุดเครื่องส่งสัญญาณเสียงผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย และชุดลูกข่ายรับและขยายสัญญาณเสียงไร้สาย )

3.4.        ผู้เสนอราคาจะต้องนำตัวอย่างสินค้ามาแสดงพร้อมทดสอบการใช้งาน ให้คณะกรรมการในวัน วันและเวลาที่หน่วยงานกำหนด  โดยอุปกรณ์ที่ต้องนำมาทดสอบเพื่อประกอบการพิจารณาจะต้องตรงตามคุณลักษณะเฉพาะทางด้านเทคนิค และที่ได้เสนอ โดยมีรายการดังต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย

-             ชุดเครื่องส่ง และชุดควบคุมการออกอากาศ                                      1  ชุด

-             ชุดรับและขยายสัญญาณเสียงไร้สาย                                                1  ชุด

-             ชุดสายอากาศรับพร้อมสายนำสัญญาณ                                            1  ชุด

-             ชุดลำโพงฮอร์น                                                                             1  ชุด


################### ยินดีให้คำปรึกษา ออกแบบ สำรวจ เสนอราคา TOR ฟรี  0863175577 ########################## 

หมายเหตุ ; ################### TOR ระบบเสียงไร้สาย ที่ถูกต้อง ตัวเต็ม ฟรี  0863175577 ########################## 

1.เป็นเพียงตัวอย่างแนวทางในการออกแบบและนำเสนอ ระบบจากประสบการณ์จริง ในการขายและติดตั้ง ตลอดจน พบปัญหา จากการใช้งานของหน่วยงาน และนำเอาข้อดีของระบบเสียงตามสาย และระบบเสียงไร้สาย มาประยุกต์ เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดคุ้มค่ากับงบประมาณที่สุด

2.รายการบางอย่างสามารถปรับเพิ่มลด เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานในแต่ละพื้นที่/ตามงบประมาณได้

3.ยินดีให้คำปรึกษา ออกแบบ สำรวจ เสนอราคา TOR ฟรี  

9Audio Co.,Ltd.  " เราคือผู้จำหน่ายและให้บริการด้านระบบเสียงตามสาย และไร้สายโดยเฉพาะ / "Wire & Wireless Audio Especially "

0863175577 /0896080077