การกระจายเสียง/ข้อมูลข่าวสาร ในรูปแบบวิถีใหม่ New Normal Audio Broadcasting

การแพร่ระบาดของ โควิด-19 สร้างผลกระทบไปทั่วโลก วิถีการดำเนินชิวิต ที่เปลี่ยนไปตามสถานะการณ์ และตามมาตรการต่างๆ เช่น การล็อกดาวน์ บังคับให้หยุดนิ่ง อยู่กับบ้าน ทำงานที่บ้าน ลดการเดินทาง ลดการจัดกิจกรรม ฯลฯ 

การติดตามข่าวสาร/มาตรการต่างๆจากหน่วยงานของรัฐ และหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เป็นสิ่งสำคัญ เช่นเดียวกับ หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเอง จำเป็นต้องมีการประชาสัมพันธ์ ข่าวสาร ข้อมูลความรู้ มาตรการต่างๆ ให้ประชาชนในพื้นที่ หรือให้สมาชิกในหน่วยงานทราบ อย่างรวดเร็ว ทันที และทั่วถึง 
ซึ่งเดิมอาศัยระบบเสียงตามสาย หรือระบบหอกระจายข่าว ที่ติดตั้งจากหน่วยงานเทศบาล/อบต./บ้านผู้ใหญ่บ้าน หรือที่ทำการชุมชน หรือภายในหน่วยงาน ในการกระจายเสียง ระบบกระจายเสียงแบบดั้งเดิม วันนี้อาจไม่พียงพอ หรืออาจไม่เข้ากับวิถีชีวิตใหม่ อีกต่อไป  เนื่องจากการประกาศข่าวสาร ทำได้แค่เป็นช่วงบางเวลา และเกิดเสียงดังรบกวนการพักผ่อนของประชาชน อีกทั้งลำโพงที่ติดตั้งก็ยังไม่ครอบคลุมพื้นที่ ทำให้ผู้คนส่วนใหญ่อาจจะพลาดข่าวสารที่สำคัญไป  หากไม่ได้อยู่ในพื้นที่  

 
ระบบกระจายเสียงยุควิถีใหม่ (New Normal Audio Broadcasting)


  เป็นการกระจายเสียงและประชาสัมพันธ์ข่าวสารในแบบใหม่(New Normal Audio Broadcasting) ที่เหมาะสม และแก้ปัญหาเรื่องขีดจำกัด ของการกระจายเสียงแบบเดิมๆ

ใช้ได้ทุกหน่วยงาน ทั้งราชการและเอกชน สะดวกในการกระจายข่าวสาร เข้าถึงเป้าหลายได้รวดเร็ว  


          

📢 ช่วยเชื่อมโยงระบบกระจายเสียงจากส่วนกลาง  เช่นจากศูนย์เผยแพร่ข่าวสารของภาครัฐ กระจายไปยังระบบเสียงตามสายของแต่ละหมู่บ้านได้โดยตรง ทำให้การกระจายข่าวสารทำได้อย่างรวดเร็ว และถูกต้อง

📢 สามารถประกาศ / ประชาสัมพันธ์ข่าวสารได้ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง โดยไม่เกิดเสียงรบกวนชาวบ้าน ทำให้การประกาศข่าวสาร วนซ้ำๆได้ตลอดเวลา สะดวก,ใช้งานง่าย,การกระจายข่าวสารทำได้รวดเร็ว และทันต่อสถานการณ์

📢 รองรับการแจ้งเตือนผ่านไลน์กลุ่ม เมื่อมีการกระจายเสียง รู้ทันทีว่ามีการประกาศข่าว สะดวก , ไม่พลาดข่าวสารอีกต่อไป
📢 รับฟังเสียงประกาศผ่านเครื่องโทรศัพท์สมาร์ทโฟน หรือคอมพิวเตอร์ ได้โดยตรง แม้ จะไม่ได้อยู่ในพื้นที่  สะดวก , ไม่พลาดข่าวสารอีกต่อไป
📢 รองรับชุดลูกข่ายแบบเสียงไร้สาย สะดวกและง่ายต่อการใช้งานเมื่อต้องการใช้แบบต่อเสียงออกที่ลำโพง สะดวกไม่ต้องเดินสาย หรือติดตั้งบนยานพาหนะเคลื่อนที่ได้  ยืดหยุ่น ต่อการนำไปใช้งาน

📢 ใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ ระบบเสียงตามสาย/ระบบหอกระจายข่าว/ระบบเสียงไร้สายแบบใช้คลื่นวิทยุแบบเดิม และ ยืดหยุ่น ต่อการนำไปใช้งาน
📢  สามารถตรวจสอบสถานะการทำงาน หรือควบคุมการทำงานระยะไกลผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้รองรับทั้งแบบต่อสายและแบบไร้สาย
📢 ไม่ต้องขออนุญาตใช้คลื่นความถี่ จาก กสทช. , ไม่มีการรบกวนของสัญญาณวิทยุ ,ไม่มีคลื่นแทรกไม่มีปัญหาเรื่องระยะทาง , ไม่ต้องตั้งเสาเครื่องส่ง
📢 สัญญาณเสียงดัง ชัดเจน คุณภาพเสียงดีกว่าระบบเดิมไม่ลดทอนแม้ระยะทางไกล เทียบเท่า MP3
📢 อื่นๆ ฯลฯ

 


 

👍👍👍ทดลองฟังเสียงประกาศผ่านอินเทอร์เน็ตไร้สายได้จาก link ข้างล่างได้เลย (อาจเปิดเป็นบางช่วงเวลา)👍👍👍

 


ตัวอย่างการออกแบบระบบกระจายเสียงไร้สาย สำหรับหน่วงานกรมการปกครอง(จังหวัดฝอำเภอ) และอปท.(เทศบาล,อบต)
 
📌
📌
📌

 
ระบบเสียงไร้สาย ประกาศได้ทั้งอำเภอ ออกลำโพงตัวเดียวกัน ไม่ต้องแยกติดตั้งหลายหน่วยงาน ใช้งานร่วมกันได้ คุ้มค่า ที่สุด ประชาชนมีทางเลือกในการรับฟังเสียงประกาศผ่านโทรศัพท์ฯ ไม่ก่อให้เกิดความรำคาญ เสียงดังชัดเจน ทำงานแม่นยำ ตรวจสอบการทำงานผ่านระบบออนไลน์ นี่ซิระบบเสียงไร้สายสำหรับ Smart City ที่แท้จริง บูรณาการ ของเดิมให้ดี ไม่จำเป็นต้องทิ้งของเดิม เอาของเดิมมาใช้งานร่วมได้ .
📌
📌
📌
คลิปวิดีโอบรรยายประกอบ
📌
📌
📌
ช่วงที่1 https://youtu.be/sTfFKOYUXOw
ช่วงที่2 https://youtu.be/qj4OKzJE_cg
ช่วงที่3 https://youtu.be/iVXEfdBTSOg
ช่วงที่4 (จบ) https://youtu.be/r_q2G4P2JJ0
สำหรับการกระจายข่าวสารด้วยเสียงในยุค New normal and Social Distancing แม้อยู่ห่างไกลกัน ก็สามารถรับฟังข่าวสารได้จากทุกๆที่


ระบบนี้เหมาะกับองค์กร หรือหน่วยงานใดบ้าง

1.สถาบันการศึกษา โรงเรียน , วิทยาลัย , มหาวิทยาลัย

2. หน่วยงานราชการ กระทรวง , ทบวง ,กรม , จังหวัด , อำเภอ , เทศบาล , อบต,

3. บริษัท, โรงงาน, ห้าง, ร้าน ,ตลาด

4. ชุมชน , หมู่บ้าน , สนามกีฬา

5 . โรงพยาบาล , วัด, มัสยิด , มูลนิธิฯ , สมาคมฯ ฯ ชมรม

6. หรือ หน่วยงาน อื่นๆ ที่มีสมาชิก หรือต้องการกระจายข่าวสารไปยังสมาชิกแบบทีเดียวจำนวนมาก เป็นต้น

สนใจหรือต้องการคำปรึกษา หรือให้ไปสาธิต สอบถามรายละเอียดได้ที่ 0863175577 / 0896080077

 
สำหรับหน่วยงานเอกชน หรือหน่วยงานทั่วไป

สำหรับหน่วยงานเอกชน เช่นบริษัทฯ โรงงาน โรงพยาบาล หรือหน่วยงานทั่วไป .
 
สำหรับสถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัย โรงเรียน หรือหน่วยงานทั่วไป

สำหรับใช้งานในสถาบันการศึกษา โรงเรียน มหาวิทยาลัย.
 
สำหรับหน่วยงานราชการ ชุมชนหมู่บ้าน เทศบาล อบต.


สำหรับกระจายข่าวสารจากหน่วยงาน เทศบาล อบต.ไปยังชุมชนหมู่บ้าน 


 กำลังจะซื้อ กำลังทำงบโครงการระบบเสียงตามสาย/ระบบเสียงไร้สาย
ต้องการระบบที่ทันสมัย ประโยชน์หลากหลาย ตอบโจทย์