ระบบเสียงประกาศไร้สาย ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต(Wireless IP Network Audio Over Internet Broadcast) สำหรับ ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ภายในองค์กร หน่วยงานเอกชน หรือหน่วยงานทั่วไป  

😅😅การเว้นระยะห่างทางสังคม (Social distancing) ทำให้หลายคน ไม่ได้ใช้ชีวิตหรือทำกิจกรรมเหมือนอย่างเคย ต้องทำงานอยู่ที่บ้าน เรียนหนังสืออยู่ที่บ้าน ทำให้การได้รับข้อมูลข่าวสารบางอย่างที่จำเป็นทั้งจากที่ทำงาน หน่วยงานต่างๆ ทำได้ยาก ไม่สะดวก และไม่ทั่วถึง แม้จะสามารถสื่อสารทางโทรศัพท์มือถือ หรือ แอป สื่อสารพูดคุย ต่างๆ ก็ใช้ได้แค่เพียงในกลุ่มเล็กๆ อาจมีการส่งต่อ ไปหลายครั้ง และอาจเกิดการบิดเบือนของข้อมูลได้

 
😅การกระจายข่าวสารให้คนจำนวนมากพร้อมๆกัน ในเวลารวดเร็ว ทันท่วงที จากแหล่งต้นทางที่เดียวจึงเป็นเรื่องยาก หากทำได้ก็ต้องมีค่าใช้จ่ายสูง

  
📢📢ระบบประกาศเสียงผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตัวช่วยในการกระจายข่าวสารด้วยไปยังสมาชิก กลุ่มคน หรือบุคคลทั่วไปจำนวนมาก ทำได้รวดเร็ว ฉับไว และอย่างง่ายดาย

 โดยการใช้ชุดลูกข่ายรับสัญญาณเสียงที่ติดตั้งตามจุดต่างๆที่เราต้องการจะกระจายเสียงออกลำโพงได้ทันทีหรือติดตั้งบนยานพาหนะเคลื่อนที่ ก็ได้ เพราะเป็นแบบระบบไร้สาย

 
📢📢 ปัจจุบันผู้คนส่วนใหญ่ล้วนพกพาโทรศัพท์สมาร์ทโฟนติดตัวกันแทบทุกคนตลอดเวลา จะดีไหมถ้ามันสามารถใช้รับฟังข่าวสารการประกาศจากหน่วยงานที่ทำงานของเรา หรือข่าวสารจากหน่วยงานราชการที่เป็นประโยชน์ ต่อปากท้อง การอยู่อาศัย ทำมาหากิน หรืออื่นๆ โดยที่ไม่จำเป็นต้องไปรอฟังเสียงจากลำโพงที่ติดตั้งตามหน่วยงาน หรือเสาไฟฟ้าแถวบ้าน 

📢 เมื่อมีการกระจายเสียงข่าวสาร จะมีระบบแจ้งเตือนเข้าไลน์กลุ่มแบบอัตโนมัติ เราสามารถกดเข้าไปยัง link เพื่อรับฟัง หรืออาจเข้าไปฟังที่หน้าเว็บที่กำหนดได้ทันที สามารถใช้งานได้ทั้งโทรศัพท์สมาร์ทโฟน และคอมพิวเตอร์ 

👍👍👍ทดลองฟังเสียงประกาศผ่านอินเทอร์เน็ตไร้สายได้จาก link ข้างล่างได้เลย (อาจเปิดเป็นบางช่วงเวลา)👍👍👍


 
สนใจหรือต้องการคำปรึกษา หรือให้ไปสาธิต สอบถามรายละเอียดได้ที่ 0863175577 / 0896080077

ระบบเสียงผ่านอินเทอร์เน็ตสำหรับมหาวิทยาลัย หรือหน่วยงานทั่วไป   Wireless IP PA .


ระบบเสียงไร้สายผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สำหรับหน่วยงาน เทศบาล อบต. ชุมชน หมู่บ้าน  Wireless IP PA .